Accenture – rohkeutta uudistaa ja uudistua

Meillä Accenturella intohimo on halua auttaa asiakasta menestymään globaalissa kilpailussa ja tehostamaan liiketoimintaansa alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Digitalisaatio on yksi muutoksen keskeisistä lähteistä ja merkittävä tekijä suomalaisten yritysten menestyksen kannalta. Yrityksiltä löytyy tähän tarvittava infrastruktuuri ja erityisosaaminen, mutta rohkeutta ja visioita digitaalisten liiketoimintamallien edellyttämien uusien, ketterämpien toimintatapojen omaksumisessa tarvitaan lisää.

Myös me Accenturella kokeilemme uusia, entistä ketterämpiä toimintamalleja vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin. Hyvä esimerkki tästä on kesällä 2015 sijoittaja- ja kasvuyritystapahtuma Slushin kanssa käynnistetty yhteistyö, jonka tarkoituksena on tuoda suomalaisiin yrityksiin ja organisaatioihin digitaalisen liiketoiminnan innovaatioita ja startup-henkeä.

Osana yhteistyötä järjestimme syksyllä korkeakouluopiskelijoille suunnatun ADIC15-kilpailun, jossa opiskelijat innovoivat käytännön digitaalisia ratkaisuja kumppaniemme Fennian, Ilmarisen, Nesteen ja Puolustusvoimien haasteisiin. Opiskelijoiden ideoiden monipuolisuus ja luovuus sekä tekemisen into vakuuttivat meidät siitä, että tämänkaltainen yhteistyö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet sekä Accenturelle että asiakkaillemme löytää innovatiivisia ratkaisuja, jotka johtavat uusiin, parempiin tapoihin tehdä liiketoimintaa.

Mikään yritys ei menesty ilman osaavaa henkilöstöä. Meille työntekijöiden kasvu ja kehitys on todellinen intohimoprojekti. Koska perinteiset kehityskeskustelut eivät enää vastaa kiivastahtisen työelämän vaatimuksia ja uudet y-sukupolven osaajat kaipaavat käytäntöjen uudistamista, otimme Accenturella käyttöön uuden kehityskeskustelumallin vuoden 2016 alussa. Emme enää vertaile työntekijöitä toisiinsa vaan arvioimme onnistumista yksilöllisinä suorituksina. Panostamme valmentavaan, suoraan, reaaliaikaisen palautteen antoon, emmekä palaa asioihin puoli vuotta myöhemmin. Painopiste siirretään yksipuolisesta palautteenannosta aitoon vuoropuheluun ja menneisyyden tarkastelusta tulevaisuuteen: keskusteluissa käydään läpi henkilöstön prioriteetteja ja vahvuuksien kehittämistä sekä mietitään palkitsevia uramahdollisuuksia.

Asiakkaiden liiketoiminnan kehittäminen on meille Accenturella jaettu intohimo. Siinä onnistuminen vaatii työntekijöiden luovuuden, osaamisen ja innokkuuden jatkuvaa ruokkimista.

www.accenture.com