Elovirkku Oy – Ilo pidentää ikää

Elovirkku on vuonna 2012 perustettu, Lappeenrannassa toimiva, kuntouttavaa yksilöohjausta asiakkaan kotiin vievä yritys. Lähihoitaja, yrittäjä Mira Pöllänen sai ajatuksen Elovirkusta syksyllä 2011 tutustuttuaan opintojensa kautta Parkinsonin tautia ja syöpää sairastavaan iäkkääseen mieheen, joka elämänilollaan ja asenteellaan teki Pölläseen suuren vaikutuksen. Hän opetti oman asenteen merkityksen elämän laatuun. 

Pöllänen halusi hyödyntää omaa ammattitaitoaan ja osaltaan tehdä ihmisten viimeisistä elinvuosista mielekkäämpiä. Elovirkun asiakkaat ovat pääasiassa ikäihmisiä. Asiakkaat tai heidän omaisensa ottavat yleensä yhteyttä Elovirkkuun, kun he ovat ymmärtäneet, että mikäli asiakas haluaa pärjätä kotona mahdollisimman pitkään, on asialle tehtävä jotain. Elovirkku kuntoutus painottuu aina psyykkiseen, fyysiseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen asiakkaan omien lähtökohtien, mielenkiinnon kohteiden sekä tarpeiden mukaan. 

Elovirkun intohimo näkyy sen ammattiylpeydessä: Vaikka lähihoitajat voivat erikoistua opinnoissaan kuntoutustyöhön, pääsevät he todellisuudessa harvoin tekemään sitä käytännössä. Elovirkku on poikkeus, jossa työtä tehdään juurikin lähihoitajan laajalla perustietämyksellä elämän eri osa-alueilta asiakasta kuunnellen ja tukien. Toiminnan erinomaisuudesta kertoo myös se, että ammattiliitto SuPer kertoo Elovirkun tarinaa tilaisuuksissaan ympäri Suomea.

Intohimosta kertoo myös aito välittäminen asiakkaasta. Erään asiakkaan ainoa omainen asui ulkomailla, joten yhteydenpito oli harvinaista. Elovirkku järjesti kontaktin heidän välilleen videopuhelun avulla. Asiakas sai nähdä lapsenlapsensa pitkästä aikaa kuvan kanssa. Elovirkulla välitetään myös asiakkaan mielenkiinnon kohteista. Asiakkaille voidaan lainata kirjastosta heidän lempikirjojaan ja lukea niitä heille ja heidän kanssaan. Asiakkaiden omaiset ovat kokeneet, että Elovirkun ansiosta läheisen ihmisen viimeiset vuodet ovat olleet mielekkäämpiä ja elämänilo on säilynyt loppuun saakka.

www.elovirkku.com

Elovirkku 1.JPG

Elovirkku 2.jpg