Fiarone Oy

”Tekemisen voi ulkoistaa, vastuuta ei.”

Fiarone Oy perustettiin vuonna 2010 Turussa aiempien liiketoiminta-alueiden pohjalta ja käytännössä yrityksen liiketoimintaa oli tietoturva-alan konsultaatiopalvelut. Toiminta perustui alusta asti erityisosaamiseen ja joustavaan asiakaspalveluun, jossa huomioitiin eri yritysten erilaiset tarpeet liiketoiminta-alueittain. Yrityksen perustaja, Markus Alkio, on suhtautunut tietoverkkoihin ja tietoturvaan aina intohimoisesti ja on ajan kuluessa kerännyt ympärilleen alan rautaisista osaajista koostuvan huipputiimin. Palvelemme asiakkaitamme erilaisilla liikkeenjohdon tietoturvaa koskevilla asiantuntijapalveluilla, joilla autamme asiakkaitamme mm. tietoturvapolitiikan luomisessa ja olemme erikoistuneet teknisen infrastruktuurin ja tietoturvan saralla erilaisten yritysverkkojen auditointeihin sekä valvontaan. Toimintamme kulmakivenä on ajatus siitä, että varautuminen on halvempaa kuin kriisinhallinta.

Fiaronen sisäinen palo perustuukin verkkorikollisuuden torjumiseen sekä asiantuntijuuteen. Yritys on pieni mutta erittäin ketterä tietoturvatalo, jossa osaaminen ja osaamisen vahvistaminen ovat kunnia-asioita sekä intohimon kohde. Uusiutuvan lainsäädännön kiristäessä otettaan Fiarone onkin tällä hetkellä ainoa suomalainen tietoturvayritys, jolla on oma, Suomessa kehitetty palvelutuote, Oversee Security Operations Center, joka valvoo yritysten verkkoja kyberhyökkäyksiltä sekä muilta verkkouhilta. Intohimoa yrittämiseen ja kokonaisvaltaiseen asiakastyytyväisyyteen kuvastaa jatkuva oppiminen, henkilökunnan koulutus sekä perinpohjainen asiakaslähtöisyys.

Tärkein tavoitteemme on auttaa asiakasta hallitsemaan liiketoimintansa tietoturvariskit siten, että asiakas pystyy keskittymään luottavaisin mielin omaan ydinliiketoimintaansa. Tosin tulemme silloinkin apuun, kun jotain ikävää on jo tapahtunut. Tällöin pyrimme minimoimaan vahingot ja hoidamme yrityksen asiaa Viestintäviraston sekä Tietosuojavaltuutetun kanssa.

Fiaronen huippuosaajat johdattavat yritystä määrätietoisesti ja intohimoisesti kohti kansainvälisiä markkinoita. Unelmana on olla yksi johtavista tietoturvataloista Suomessa ja kansainvälistymisen ensiaskeleet on otettu Taiwanin suuntaan vuoden 2016 alussa.

www.fiarone.com