14-3190-Fortum_HydroPlant_with_car.jpg

Fortum on uuden sukupolven energiayhtiö. Meillä intohimo näkyy sitoutumisena kestävään kehitykseen ja  vahvana energia-alan ammattitaitona. Haluamme toimia asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan hyväksi ja kehittää energiajärjestelmää kohti tulevaisuuden aurinkotaloutta.

Toimintamme tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi samalla, kun tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Arvomme – vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys – muodostavat kaiken toimintamme perustan. Haastaminen, valmentaminen, yhdessä tekeminen ja menestyksestä iloitseminen ovat osa jokapäiväistä toimintaamme.

Fortumin strategia asettuu erittäin hyvin ilmastonmuutosta hillitsevien toimien viitekehykseen. Meillä on vahva osaaminen hiilidioksidipäästöttömässä ja tehokkaassa energiantuotannossa ja toimimisessa energiamarkkinoilla. Näkemyksemme mukaan energiajärjestelmä on matkalla kohti tulevaisuuden aurinkotaloutta, jossa energiaa tuotetaan joustavasti ja tehokkaasti päästöttömistä ja ehtymättömistä auringon energiaa hyödyntävistä energialähteistä. Haluamme viedä tätä muutosta eteenpäin, sillä välitämme siitä, millainen tulevaisuus seuraavilla sukupolvilla on. Energiayhtiönä olemme luomassa tulevaisuutta.

Tältä sivulta voit lukea lisää erilaisista ratkaisuista, joilla olemme lähteneet rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta: uuttaenergiaa.fi

www.fortum.com