MATINKYLÄN HUOLTO - TURVALLINEN KUMPPANI

Matinkylän Huolto Oy on kiinteistöpalveluyritys, joka on alueen asunto- ja kiinteistöyhtiöiden omistama. Suomen kansallisvarallisuudesta on lähes 2/3 kiinni kiinteistöissä ja rakennetussa ympäristössä. Jokainen meistä asuu jossakin ja asioi päivittäin kiinteistöissä. Meidän suuri intohimomme on omaa laaja asiakaskuntaamme apuna käyttäen edistää kestävää omaisuudenhoitoa sekä luoda kaikille asukkaille hyviä asumisolosuhteita ja erinomaisia asumiskokemuksia kohtuullisella hinnalla. Toimimme siis koko Suomen laboratoriona näissä asioissa.

Ikä ei ole rasite – yrityksenä täytämme kohta 50 vuotta, mutta ikä, kokemus ja osaaminen on käännetty asiakkaillemme lisäarvoksi. Meidän asiakkaitamme ovat tuhannet tavalliset asukkaat, olivatpa he omistajia huoneistoissaan tai vuokralla asuvia, yhtä tärkeitä kaikki. Olemme aina lähellä, läheisyys luo turvallisuutta ja turvallinen kumppani on kysytty voimavara.

Yrityksen ikääntymisen myötä olemme erityisesti panostaneet ikäihmisten parempiin elämisen mahdollisuuksiin edistämällä esteettömyyden poistamista kodeissa, kodin lähialueella ja koko toiminta-alueemme kaupunkirakenteessa. Tässä meitä auttaa integroitumisemme Espoon kaupungin toimintoihin sekä alueemme kolmannen sektorin toimijoihin ja luonnollisesti yhteistyökumppaneittemme verkostoon.

Olemme olleet moottorina moniin toimialamme valtakunnallisiin ja erityisesti Matinkylän alueen kehityshankkeisiin sekä yhteisöllisiin tempauksiin, joista mm. MatinFest tapahtuma on herättänyt graffititaiteen saavutuksineen laajasti huomioita. Myös kumppanuus Espoon taidekeskus Emman kanssa on merkki ennakkoluulottomuudestamme.

Meille tyypillistä on jakaa osaamistamme avoimesti toimialallamme ja muussa verkostossamme muiden käyttöön, sillä sen avulla voimme parhaiten edistää Suomalaisten taajama-asumisen sekä toimintaympäristömme kehittymistä.

Osaavalla henkilöstöllämme on vapaa mahdollisuus kouluttautumiseen. Koulutamme myös asiakaitamme pysymään ajan hengessä mukana – puhdistamme toki sammalia pihoista, mutta huolehdimme myös siitä, että vierivät kivet eivät sammaloidu.

Uskallamme haastaa itsemme mm. meneillään olevassa Tekesin osin tukemassa työyhteisön kehittämishankkeessa. Meillä yksilöä kunnioitetaan omana itsenään, mutta yhteiset pelisäännöt koskevat kaikkia. Kaiken minkä me teemme, teemme intoa uhkuen ja asiakasta kuunnellen.

Asukkaiden arjen helpottaminen ja siinä mukana oleminen on suuri intohimomme. Siitä yhtenä osoituksena on, että emme ole työssämme rahasta vaan rakkaudesta asiakkaisiimme. Osakeyhtiömuodostamme huolimatta emme ole koskaan osinkoja jakaneet omistajillemme, vaan olemme käyttäneet kaiken tulorahoituksen palvelujemme ja yrityksemme kehittämiseen.

Luonnollisesti kaikilla palvelutuotteillamme on Suomalaisen työn Liiton myöntämä Suomenlippu-status.

http://www.matinkylanhuolto.fi/

mh.jpg

Olemme olleet vahvasti mukana toimialamme ja –alueemme kehittämisessä.

Ylhäällä Matinkylän maisemat vuonna 1969 ja alhaalla vuonna 2009.

mh2.jpg

Ilman ennakoluuloja rohkeasti eteenpäin!

mh3.png