Mental Fit Henriikka Konki.jpg

Mental Fit

Mentaalivalmennuksen kautta menestykseen

MentalFit tarjoaa moraalisesti kestävää mentaalivalmennusta, jossa toimitaan asiakkaan parhaan edun mukaisesti aina ja kaikissa tapauksissa. Yrittäjyys on asennetta ratkaista tilanteita ja tehdä työtä ei pelkästään itselle vaan myös muille. Rohkeus, tietty leikkisyys ja uteliaisuus ihmisiä kohtaan ovat ehdottomasti MentalFitin vahvuuksia. Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja rohkeus tarttua niihin ovat tämän hetkisen yrittäjän ehdottomat valttikortit. Ainut varma asia tässä maailmassa on muutos – ihmisen on muututtava myös.

Tekemästään työstä on tärkeää saada olla iloinen ja ylpeä. Intohimoisessa yrityksessä tehdään joka päivä jotain sellaista, mistä voi nauttia tänään sekä jotain sellaista, mikä rakentaa tulevaisuutta sekä auttaa itseä ja muita nauttimaan elämästä enemmän. Intohimo näkyy siinä, että henkilö on valmis ja halukas luomaan itselleen työtä, joka on täysin itsen näköistä ja jossa pystyy toteuttamaan itseään. Henriikalle työ on keino oppia uusia asioita enemmän kuin koskaan aiemmin, venyttää itseään, kehittää taitojaan sekä tutustua uusiin ihmisiin ja tilanteisiin. ”Haluan saada aikaan myönteisiä muutoksia”,Henriikka kertoo.

Onnistuakseen haluamassaan päivittäisten tekemisten tulee olla sidoksissa siihen, mitä tavoittelee pidemmällä tähtäimellä. Intohimoisuus Henriikan työssä näkyy siinä, että hän miettii paljon omia tavoitteitaan ja pitää huolta niiden toteutumisesta. ”Vaadin itseltäni enemmän kuin kukaan muu ja pidän siitä, että vastuu on itsellä. Se antaa vapautta toimia uusilla tavoilla ja tarttua näkemiinsä mahdollisuuksiin.” Henriikka arvostaa tekemäänsä työtä ja käyttääkin paljon aikaa sen miettimiseen, miten voi kehittää ja parantaa toimintaansa.

Henriikan mukaan onnistumisen kaava on yksinkertainen. Ensin päätä mitä haluat. Kohteeseen ei voi osua, ellei sitä ole. Toiseksi tee päätös, että olet halukas maksamaan sen hinnan, mitä sen toteutuminen vaatii. Ja sitten – maksa se hinta. Opi jokaisesta kokemuksesta, tilanteesta ja keskustelusta, tarkkaile koko ajan mikä toimii. Sen sijaan, että odottaisit ympäristösi muuttuvan, sitoudu muuttamaan itseäsi ja toimimaan haluamiesi asioiden eteen. Ja muista - Epäonnistumista ei ole. On vain tuloksia. Opi tunnistamaan elintärkeä tieto ilman, että yrität huomata jokaisen yksityiskohdan asiassa. Tärkeää ei ole se, miksi asiat menee huonosti, vaan se, miten asiat voidaan tehdä oikein ja paremmin.

www.mentalfit.fi