PuroPro_Kuvaukset_VilleKankarePhotography-20160220-18.jpg

Puro Pro

Intohimona tiedon jakaminen

Puro tuottaa korkeatasoisia ja laadukkaita asiantuntija- ja koulutuspalveluita. Tarjoamme akateemisia asiantuntijoita puhujiksi ja kouluttajiksi yhteiskunnan eri tasoille. Jaamme tietoa suurella intohimolla.

Vuosien koulutusalan kokemuksella Puron perustaja Niina Nurmi sai ajatuksen siitä kuinka koulutuksia pitäisi kehittää. Hän oli nähnyt monenlaisia puhujia ja esityksiä niin kouluttajana kuin intohimoisena kouluttautujana. Koulutuspiireissä kuuli paljon palautetta kuinka puhujan asiantuntijuuden taso ei läheskään aina vastannut yleisön odotuksia.

Inspiroivat ja laadukkaat koulutukset ja puheet voivat parhaimmillaan antaa kuulijoilleen rohkeutta asioiden kehittämiseen tai muuttamiseen. Parhaat puheet syntyvätkin puhujan syvällisestä asiantuntemuksesta, intohimosta aiheeseen ja yleisön huomioimisesta. Puron yritysidea saikin alkunsa ajatuksesta jakaa aidosti vaikuttavaa tietoa. 

Alkuperäinen ajatus yhden ihmisen yrityksestä muutti muotoaan kun Turun yliopiston erikoistutkijana, nykyisin myös Puron luovana johtajana, toimiva Henna-Maria Uusitupa oli myös kiinnostunut asiantuntijapuheiden pitämisestä, olihan hänellä valtavasti tutkimustyötä taustallaan ja tietoa jaettavana. Niinalle syntyikin ajatus yrityksestä, joka välittäisi myös muita asiantuntijoita kuin häntä itseään. Asiantuntijoita, jotka ovat kuin Henna eli edustaisivat tieteellisen tiedon kovinta kärkeä.

Henna on oman akateemisen uransa aikana kokenut usein turhautumista huomatessaan, ettei tieteellisen tiedon lisääntyminen ohjaa aiheeseen liittyvää päätöksentekoa yksilö- eikä yhteiskuntatasolla. Henna ei halunnut tutkijaksi selvittääkseen asioiden yhteyksiä omaksi ilokseen, vaan mahdollistaakseen aitoon tietoon perustuvan päätöksenteon – ollakseen osa paremman huomisen luomiseen liittyvää prosessia.

Tilaus oikeasti alansa tuntevien, intohimoisesti aiheeseensa suhtautuvien, asiantuntijoiden näkemyksille on kasvava. Tulevaisuus tarvitsee asiantuntijoita jakamaan tuoretta tietoa ja jalostamaan sitä käytännössä sovellettaviksi uusiksi innovaatioiksi. On aika mahdollistaa eri yhteiskunnan tasojen hyötyminen tutkitusta tiedosta. On aika innostaa tutkijoita näkemään oma tutkimusaiheensa tärkeänä ja jakamisen arvoisena.

Visionamme on toimia akateemisen tiedon väylänä, saattaa yhteen syvän näkemyksen omasta alastaan omaavat visionäärit, mahdollistaa monitieteellinen yhteistyö ja synergia, sekä viedä syntyneet kokonaisuudet yhteiskunnan eri tasoille hyödynnettäviksi. Haluamme jakaa tietoa ja kehittää päätöksentekoa kohti hyvinvoivaa tulevaisuutta.

On aika jakaa tietoa. Sen me Purossa teemme intohimolla.

Puro Pro Oy
www.puropro.fi