KOKOUSKUTSU

Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n osakkaat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 29.3.2017 klo 10 Savonlinnan Oopperajuhlien toimistossa,
2. krs, Olavinkatu 27, Savonlinna.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaiset,
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön toimistossa viikon ajan
ennen yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n toisen momentin mukaan osakkaan tai
hänen edustajansa on, jos hän aikoo olla läsnä yhtiökokouksessa, ilmoitettava osallistumisestaan
yhtiön toimistoon vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna,
Puh. 040 745 4660 
Sähköposti: leena.pietarinen@operafestival.fi

Savonlinnassa, 17.3.2017

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT OY
HALLITUS