Savonlinnan Oopperajuhlien verkkosivuston käyttöehdot

 

Avaamalla tämän verkkosivuston sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja ("Käyttöehdot"), älä käytä tätä verkkosivustoa. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n ja Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n verkkosivuihin (”Savonlinnan Oopperajuhlat”). Savonlinnan Oopperajuhlien sivuilla voi olla myös erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, jolloin näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Sivuston käyttö

Savonlinnan Oopperajuhlat antaa oikeuden tarkastella ja ladata tällä verkkosivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, edellyttäen, että käyttäjä säilyttää kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeustiedot ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistosta ottamissaan kopioissa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Savonlinnan Oopperajuhlien etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän sivuston aineiston käyttäminen mihin tahansa tarkoitukseen muilla verkkosivustoilla tai verkkoon kytketyssä tietokoneympäristössä on kielletty. Tämän sivuston sisältämän aineiston oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:llä. Savonlinnan Oopperajuhlien toiminimi ja logo ovat suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Savonlinnan Oopperajuhlien logoa ei saa käyttää sivustossa ilman Savonlinnan Oopperajuhlien suostumusta.
Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, käyttäjän oikeus käyttää tätä sivustoa päättyy. Jos Savonlinnan Oopperajuhlat nimenomaisesti kehottaa asiakasta lataamaan tai tulostamaan tietoja tämän sivuston alasivuilla, niiden käyttö ja julkinen esittäminen on sallittua.
Lehdistötiedotteiden, sopimusehtojen, hinnastojen ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuut

Savonlinnan Oopperajuhlien verkkosivustot ja niiden sisältö on Savonlinnan Oopperajuhlien sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Savonlinnan Oopperajuhlat on pyrkinyt varmistamaan sivustonsa tietosisällön oikeellisuuden. Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto toimitetaan kuitenkin sellaisenaan sitoumuksetta. Savonlinnan Oopperajuhlien tuotteita ja palveluja koskevat velvollisuudet määräytyvät niiden sopimusten mukaan, joiden perusteella tuotteet tai palvelut toimitetaan. Savonlinnan Oopperajuhlat pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia tämän sivuston aineistoon. Savonlinnan Oopperajuhlat ei vastaa sivuston käyttämisestä, toimimisesta tai toimimattomuudesta aiheutuvasta vahingosta tai niiden käyttäjälle aiheuttamista tietoturvariskeistä.

Linkit muille verkkosivustoille

Savonlinnan Oopperajuhlien sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tämän sivuston linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille on tarkoitettu vain käyttäjän avuksi. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Savonlinnan Oopperajuhlat ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmansien osapuolten sivustoja eikä valvo kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä tai ole vastuussa niistä. Siirtyessään tämän sivuston linkkien kautta johonkin kolmannen osapuolen sivustoon käyttäjä toimii täysin omalla vastuullaan.

Linkittäminen tähän sivustoon

Sivuston, jossa on linkki Savonlinnan Oopperajuhlien verkkosivustoon, on täytettävä seuraavat edellytykset: •    Sivustoon voi lisätä linkkejä Savonlinnan Oopperajuhlien sivuston sisältöön, mutta Savonlinnan Oopperajuhlien sivuston sisältöä ei saa kopioida sivustoon.
•    Savonlinnan Oopperajuhlien sivuston sisältöä ei saa käyttää selain- tai kehyskäyttöympäristön sisältönä.
•    Sivusto ei saa sisältää väitteitä siitä, että Savonlinnan Oopperajuhlat tukisi sivustoa tai siihen liittyviä tuotteita.
•    Sivusto ei saa sisältää vääriä tietoja sivuston suhteesta Savonlinnan Oopperajuhliin eikä saa sisältää virheellisiä tietoja Savonlinnan Oopperajuhlien tuotteista tai palveluista .

Käyttäjän suostumukset

Lähettämällä materiaalia jollekin Savonlinnan Oopperajuhlien palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Savonlinnan Oopperajuhlien verkkosivuston välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että a) lähetetty aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta; b) aineisto ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita tai tuhoavia ominaisuuksia; c) aineisto on käyttäjän omaa tai käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa se Savonlinnan Oopperajuhlille ja että Savonlinnan Oopperajuhlat voi julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta. Savonlinnan Oopperajuhlat ei vastaanota luottamuksellisia tai omistusoikeudellisesti suojattuja tietoja tämän sivuston välityksellä. Kaikkea käyttäjän tälle sivustolle siirtämää tai välittämää aineistoa, tietoja ja muuta viestintää pidetään ei-luottamuksellisena ja tekijänoikeuksista vapaana aineistona. Savonlinnan Oopperajuhlilla on oikeus vapaasti kopioida, julkaista, jakaa, sisällyttää ja muutoin käyttää tätä viestintää ja kaikkia siihen sisältyviä tietoja, kuvia, ääniä, tekstejä ja muita tietoja mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjän palvelujen tilaamisen yhteydessä välittämiä henkilötietoja käsitellään Savonlinnan Oopperajuhlien yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti. Käyttäjä ei saa lähettää tai siirtää tälle sivustolle mitään lainvastaista, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, epäsiveellistä, pornografista tai muuta lainvastaista aineistoa.

Keskusteluryhmät ja muut käyttäjien vuorovaikutusalueet

Savonlinnan Oopperajuhlilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä tai ovat yhteydessä vain keskenään (mukaan lukien muun muassa keskusteluryhmät, ilmoitustaulut tai käyttäjäryhmät) sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Savonlinnan Oopperajuhlat ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Savonlinnan Oopperajuhlat voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yleistä

Savonlinnan Oopperajuhlat ylläpitää tätä sivustoa Suomessa sijaitsevista toimipisteistään. Savonlinnan Oopperajuhlat ei takaa, että tämän sivuston aineisto ja palvelut ovat käyttökelpoisia tai saatavilla Suomen ulkopuolella. Jos käyttäjä käyttää tätä sivustoa Suomen ulkopuolelta, käyttäjä tekee sen omasta aloitteestaan ja on vastuussa soveltuvan paikallisen lainsäädännön noudattamisesta. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä (kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintaa koskevia käytäntöjä lukuun ottamatta). Savonlinnan Oopperajuhlat voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa päivittämällä tämän sivun. Käyttäjän on syytä aika ajoin tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta, koska käyttöehdot sitovat sivuston käyttäjiä. Tämän sivuston jollakin sivuilla nimenomaisesti mainitut juridiset varaumat tai ehdot voivat saada etusijan suhteessa näihin käyttöehtoihin.

Savonlinnan Oopperajuhlien sivuilla käytetään evästeitä käytön optimoimiseksi. Lue lisää. Voit estää evästeiden käytön selainasetuksista.
OK