Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi: Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n ja Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n -asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys  ry, Y-tunnus 0207403-8,  ja Savonlinnan Oopperajuhlat Oy, Y-tunnus 0638386-6, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, puhelin (015) 476 750.

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Janne Rönnbäck (etunimi.sukunimi@operafestival.fi), Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna, p. (015) 476 750.

3. Rekisterin nimi
Savonlinnan Oopperajuhlat -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tämän henkilötietorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ry:n ja Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja Savonlinnan Oopperajuhlien nykyisistä henkilö- ja yritysasiakkaista ja myös potentiaalisesta asiakaskunnasta. Tietoja kertyy asiakkaan perustietojen lisäksi sopimuksista, palvelujen käytöstä, palvelujen käyttöalueista sekä palvelujen tuottamisen ja ohjaamisen edellyttämistä tiedoista. Lisäksi rekisteri voi sisältää asiakkaan itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa

- Asiakkaalle suunnattujen palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen ja asiakkuuden hoitamiseen
- Myynti ja markkinointi 
- Markkinatutkimukset 
- Tiedotus
- Asiakastuki
- Asiakassuhteen hallinta ja muu hoitaminen
- Savonlinnan Oopperajuhlien operatiivisen liiketoiminnan tarpeisiin, kuten esim.
- Palveluprosessin toteuttaminen
- Laskutus
- Raportointi
- Savonlinnan Oopperajuhlien (Oy) liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
- Savonlinnan Oopperajuhlien palveluista ja tuotteista tiedottamiseen, myynnin edistämiseen ja markkinatutkimuksiin
- Savonlinnan oopperajuhlien sähköisen liiketoiminnan sopimussuhteisten yhteistyökumppaneiden palveluviestintään ja palvelusopimuksiin perustuvaan mainontaan


5. Rekisterin tietosisältö

Savonlinnan Oopperajuhlien asiakastietokanta sisältää seuraavia tietoja

- Nimet
- Osoitteita
- Käyttökieli
- Syntymäaika (tietyissä tapauksissa henkilötunnus)
- Sähköinen asiointitunnus
- Sukupuoli
- Asuinmaa
- Puhelinnumeroita
- Sähköpostiosoitteita
- Suoramarkkinointia koskevat asiakkaan tekemät valinnat
- Asiakasnumero
- Muut mahdolliset palveluiden edellyttämät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 - Rekisteröidyltä itseltään
 - Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta
 - Nimi- ja osoitetietojen päivitys erilaisista osoitetietojärjestelmistä

Rekisteriin liitetään mm. Savonlinnan Oopperajuhlien uutiskirjeen vapaaehtoisesti tilanneet, Savonlinnan Oopperajuhlien yhteistyötahojen edustajat, sekä Savonlinnan Oopperajuhlien pääsylipun ostajat, jotka ovat ilmoittaneet lipunoston yhteydessä henkilötietonsa. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta kuitenkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Vain määrätyt henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus.

9. Tietojen poistaminen
Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa poistaa osoitteensa rekisteristä lähettämällä pyyntö osoitteeseen info@operafestival.fi.

 

Savonlinnan Oopperajuhlien sivuilla käytetään evästeitä käytön optimoimiseksi. Lue lisää. Voit estää evästeiden käytön selainasetuksista.
OK