Oopperajuhlat

KOKOUSKUTSU

Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

torstaina 23.5.2024 klo 10
Savonlinnan Oopperajuhlien toimistossa, 2. krs, Olavinkatu 27, Savonlinna

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön toimistossa viikon ajan ennen yhtiökokousta, ja ne voidaan toimittaa pyynnöstä myös sähköpostitse. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n toisen momentin mukaan osakkaan tai hänen edustajansa on, jos hän aikoo olla läsnä yhtiökokouksessa, ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön toimistoon vähintään kolme päivää ennen kokousta, (20.5.) osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna,
puh. 040 0746068 sähköposti: johanna.lahtinen@operafestival.fi.

Savonlinnassa, 6.5.2024

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT OY
HALLITUS

 

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT OY
ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: tiistai 23.5.2024 klo 10.00
PAIKKA: Oopperajuhlatoimisto, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALITSEMINEN

3 § ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

7 § ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

8 § TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

9 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

10 § NIISTÄ TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN TULOS ANTAA AIHETTA

11 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KUSTANNUSTEN KORVAUSPERIAATTEISTA PÄÄTTÄMINEN

13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

16 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN