Oopperajuhlat

KOKOUSKUTSU

Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

tiistaina 17.5.2022 klo 13

Savonlinnan Oopperajuhlien toimistossa, 2. krs, Olavinkatu 27, Savonlinna

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön toimistossa viikon ajan ennen yhtiökokousta, ja ne voidaan toimittaa pyynnöstä myös sähköpostitse. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n toisen momentin mukaan osakkaan tai hänen edustajansa on, jos hän aikoo olla läsnä yhtiökokouksessa, ilmoitettava osallistumisestaan yhtiön toimistoon vähintään kolme päivää ennen kokousta, (14.5.) osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna,
puh. 040 5335210 sähköposti: marikki.laaksonen@operafestival.fi.

Savonlinnassa, 5.5.2022
SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT OY
HALLITUS

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT OY
ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
AIKA: tiistai 17.5.2022 klo 13.00
PAIKKA: Oopperajuhlatoimisto, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

 

1 §                                        KOKOUKSEN AVAUS

2 §                                        KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALITSEMINEN

3 §                                        ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

4 §                                        KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

5 §                                        ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 §                                        PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

7 §                                        ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

8 §                                        TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

9 §                                       TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

10 §                                     NIISTÄ TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN TULOS ANTAA AIHETTA

11 §                                     VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

12 §                                     HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KUSTANNUSTEN KORVAUSPERIAATTEISTA PÄÄTTÄMINEN

13 §                                     HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

14 §                                     HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

15 §                                     TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

16 §                                     MUUT MAHDOLLISET ASIAT

17 §                                     KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN