Kategoriat Uutiset

Savonlinnan Oopperajuhlille on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Savonlinnan Oopperajuhlien ympäristötyölle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti 20.7.2023. Ekokompassi on Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjärjestelmä, joka keskittyy organisaation konkreettisiin toimenpiteisiin ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Ekokompassi perustuu kymmeneen kriteeriin, jotka organisaation tulee täyttää. Ekokompassi myönnetään organisaatiolle, joka on tunnistanut merkittävimmät ympäristövaikutuksensa, laatinut ympäristöohjelman ja toteuttaa sitä. Ekokompassin avulla voidaan vähentää ja seurata organisaation ympäristövaikutuksia.

”Olemme näiden kymmenen kriteerin kautta muun muassa kartoittaneet ympäristöasioidemme nykytilan ja tunnistaneet ne kohdat, joista syntyy suurimmat ympäristövaikutukset. Lisäksi olemme laatineet ympäristöohjelman, jossa näkyy asettamamme tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten minimoimiseksi”, kertoo Oopperajuhlien vastuullisuustyötä koordinoiva Johanna Lahtinen.

Savonlinnan Oopperajuhlat on ympäristöohjelmassaan sitoutuneet muun muassa pienentämään hiilijalanjälkeä, suosimaan paikallisia tuotteita ja palveluita sekä seuraamaan ympäristötyölle asetettuja tavoitteita.

”Oopperajuhlien välitön lipunostajien kautta syntynyt tulovaikutus oli vuonna 2022 Savonlinnan talousalueelle noin 20 miljoonaa euroa. Tuomme siis alueelle paljon hyvää, mutta on selvää, että kuukauden kestävä festivaali aiheuttaa myös kuormitusta. Sertifikaatti on hieno tunnustus tekemällemme vastuullisuustyölle sekä erityisen tärkeä työkalu ympäristötyömme kehittämiseen ja jatkamiseen”, Oopperajuhlien kaupallinen johtaja Mika Nevalainen.

Hyviä esimerkkejä Oopperajuhlien ympäristöteoista on muun muassa se, että käytössä olevat tilat lämpenevät kaukolämmöllä, josta noin 85 % tuotetaan uusiutuvalla, paikallisen ja lähialueen metsätalouden sivutuotteena syntyvällä hakkeella.

Puvustuksessa ja lavastuksessa käytettävien materiaalien vähentämiseksi kaikki mahdollinen pyritään hyödyntämään joko valmiina kappaleina tai kierrättämällä materiaalia. Kankaiden hukkapalat lahjoitetaan päiväkodeille ja kouluille askartelumateriaaliksi. Myös esimerkiksi myynnissä olevat oheistuotteet on vastuullisesti valittu, ja paperiset esitteet ja käsiohjelmat painetaan joutsenmerkitylle paperille.

Kaikissa alihankkija- ja kumppanivalinnoissa kiinnitetään huomiota toimijoiden omaan vastuullisuuteen.

Oopperajuhlien verkkosivuilla oleva vastuullisuussivu on kesän aikana uudistettu, ja kaikki vastuullisuustiedot ja –teot ovat nyt helposti asiakkaiden ja kumppaneiden luettavissa täällä.

Lisätietoja Ekokompassista täällä.

 

Lisätietoja
Johanna Lahtinen
Hallintoassistentti
+358 (0)44 0746068
johanna.lahtinen@operafestival.fi