Oopperajuhlat

Valtuusto ja hallitus

Kannatusyhdistyksen kokous valitsee valtuuston, jonka tehtävä on mm. valita Oopperajuhlien hallitus sekä vahvistaa festivaalin pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmat, talousarvio ja tilinpäätös.

Valtuuston jäsenet 2017–2020:

Pj. Johanna Lamminen
Vpj. Jouni Backman
Vpj. Sampsa Kokko

Paulina Ahokas
Mikael Aro
Pia Behm
Stig Gustavson
Leevi Hakola
Antti Häkkänen
Heikki Hämäläinen
Hannu Häyrinen
Sari Kaasinen
Olli Kiuru
Hille Korhonen
Mikko Kosonen
Hannu Lintu
Riitta Lintula
Pentti Mäkinen
Petteri Putkiranta
Arto Räty
Stina Suominen
Pekka Vauramo
Ville Vilén
Pekka Viljakainen


Valtuuston kunniapuheenjohtajat:

Eero Rantala
Jorma Ollila
Reijo Karhinen

HALLITUS 2019-2021

Hallituksen puheenjohtaja
Petteri Walldén

Varapuheenjohtajat
Anna-Kristiina Mikkonen
Arja Suominen

Muut jäsenet
Esa Haapa-aho
Raija-Leena Hankonen
Kaj Lindh
Sanna Metsälä
Hannu Niemelä
Kalle Peltola

Hallituksen kunniapuheenjohtajat:

Anja Valtonen
Heikki Lehmusto
Sari Baldauf