Kategoriat Uutiset

Savonlinnan Oopperajuhlien yleisön ja henkilökunnan taloudellinen vaikutus alueelle noin 20 miljoonaa euroa

Tapahtumakyselyn mukaan vuonna 2023 Oopperajuhlille lipun ostaneiden matkailijoiden välitön matkailukulutus oli noin 17,3 miljoonaa euroa. Oopperajuhlilla työskentelee kahden kuukauden ajan lähes 1000 kausityöntekijää, joista useat muuttavat kesäksi muualta Savonlinnaan ja tuovat myös perheen mukanaan. He tuovat kaupunkiin myös merkittävästi taloudellista hyötyä.

Välitön 17,3 miljoonan euron matkailukulutus jakaantui seuraavasti: yöpyneet 14 808 000 € ja päiväkävijät 2 522 000 €. Eniten rahaa matkailijat käyttivät majoitus- ja ravintolapalveluihin pääsylippujen lisäksi. Kun huomioidaan matkailukulutuksen lisäksi kausityöntekijöiden rahankäyttö, voidaan festivaalin tulovaikutuksen arvioida olleen noin 20 miljoonaa euroa.

”Kyselyn tulokset osoittavat sen, että Oopperajuhlien vetovoima ja vaikuttavuus talousalueella ovat kesä-heinäkuussa merkittävät. Tiivis yhteistyö kaupungin sekä majoitus- ja ravintolayritysten kanssa myös tulevaisuudessa auttaa saamaan parhaan tulovaikutuksen seutukunnalle. Meillä on tällä saralla vielä paljon saavutettavaa yhdessä, esimerkiksi matkailijan viipymää pidentämällä ja ulkomaalaisten matkailijoiden määrää kasvattamalla”, Oopperajuhlien kaupallinen johtaja Mika Nevalainen kertoo.

Oman taloudellisen vaikutuksen kaupunkiin tuovat myös sadat festivaalin kausityöntekijät, jotka muuttavat Savonlinnaan kesäksi ja osa tuo perheen mukanaan. Kausihenkilökunnan kulutusta ei ole tutkittu, mutta Oopperajuhlat arvioi sen olevan merkittävä, sillä kausityöntekijät asuvat ja kuluttavat perheineen parin kuukauden ajan Savonlinnassa.

onnistunut kesä 2023

Savonlinnan Oopperajuhlilla kävi viime heinäkuussa noin 62 000 vierasta. Oopperajuhlat saavutti myyntitavoitteensa ja euromääräinen myynti oli historian korkein. Ulkomaisten lipunostajien määrä kasvoi noin 10 % ja oli hieman yli 8 % kokonaiskävijämäärästä. Eniten kansainvälistä yleisöä tuli Pohjoismaista, Iso-Britanniasta ja Saksasta. Näyttää siltä, että näistä maista kiinnostus on suurta myös ensi kesän ohjelmistoa ja festivaalia kohtaan.

”Ohjelmiston tehtävänä on osaltaan innostaa matkailijoita viipymään pidempään sekä houkuttelemaan lisää ulkomaalaisia matkailijoita heinäkuussa Savonlinnaan”, taiteellinen johtaja Ville Matvejeff painottaa. ”Oopperajuhlien toiminta rahoitetaan yli 85-prosenttisesti lipputuloilla, yrityskumppanuuksilla ja lahjoituksilla, kun ainoastaan noin 13 % kokonaistuotoista tulee avustuksina valtiolta (n. 720 000 € vuonna 2023) sekä Savonlinnan kaupungilta (n 330 000 € vuonna 2023). Oopperajuhliin sijoitetuille verorahoille on saatu vastinetta monin kerroin”, Matvejeff sanoo.

Välitön matkailukulutus on saatu yhdistämällä tapahtumakävijöiden rahankäyttötiedot sekä Oopperajuhlien lipunostajien määrät. Rahankäyttötieto saatiin Salmi Platform Oy:n Eventlizer-palvelulla kerätystä tapahtumakyselystä. Kävijämäärätieto saatiin lipunmyyntilastosta ja tämä tieto laajennettiin yöpyneiden matkailijakävijöiden osalta vierailuvuorokausiksi kertomalla tapahtumakyselystä saadulla keskimääräisellä viipymällä. Laskennassa ei ole otettu huomioon ulkomaalaisia matkatoimistojen kautta tulleita ryhmiä, vaan asiakaskyselyyn vastasivat kansainväliset omatoimimatkailijat.

 

Lisätiedot

Savonlinnan Oopperajuhlat
Mika Nevalainen, kaupallinen johtaja
mika.nevalainen@operafestival.fi, 0400 882024

Ville Matvejeff, taiteellinen johtaja
ville.matvejeff@operafestival.fi

Salmi Platform Oy
Wille Markkanen, toimitusjohtaja
wille.markkanen@salmiplatform.fi, 044 553 7775