Kategoriat Uutiset

Viileä on uusi kuuma – Savonlinnan Oopperajuhlat sitoutuu elävän musiikin ilmastotiekartan tavoitteisiin

Oopperajuhlat on allekirjoittanut elävän musiikin ilmastotiekartan ja sitoutunut tekemään toimenpiteitä elävän musiikin vihreän siirtymän tavoitteiden eteen.

Suomen musiikkitoimijat julkaisivat kesällä 2023 yhteisen elävän musiikin ilmastotiekartan. Siinä on määritelty alalle yhteiset vihreän siirtymän tavoitteet, jotka kytkeytyvät Suomen 2035 ja IPCC:n 1,5-asteen ilmastotavoitteisiin. Tiekartta perustuu selvitykseen Suomen elävän musiikin ilmastovaikutuksista vuodelta 2022. Selvitykseen ja tiekarttaan pääsee tutustumaan täällä viileamusiikki.fi.

Selvityksessä kävi ilmi, että juuri tapahtuma-ala on elävän musiikin kokonaisuudessa päästöintensiivisin osa. Suomen musiikkifestivaalien yhteenlasketut päästöt ovat suuruusluokaltaan noin 70 kilotonnia CO2e, noin 70 prosenttia arvioiduista koko elävän musiikin alan päästöistä.

“Kun saimme Finland Festivalsilta yhteydenoton sitoumukseen liittyen, oli heti selvää, että olemme tässä mukana. Vastuullisuustyömme on kehittynyt tänä vuonna valtavasti ja saimmekin kesällä Ekokompassi-sertifikaatin ja Sustainable Travel Finland -merkin. Elävän musiikin ilmastotiekartan tavoitteisiin sitoutuminen oli itsestään selvää, sillä haluamme kantaa vastuumme elävän musiikin aiheuttamasta ilmastokuormasta”, kertoo Oopperajuhlien vastuullisuustyötä koordinoiva Johanna Lahtinen.

Tiekarttahanketta hallinnoi Suomen Jazzliitto yhteistyökumppaneinaan KEMUT-verkoston jäsenet: Finland Festivals, LiveFin, Music Finland, Muusikkojen liitto ja Suomen Sinfoniaorkesterit.

Elävän musiikin ilmastotiekartan on suunnitellut ja toteuttanut vastuullisuustoimisto Positive Impact Finland. Suunnitteluun osallistui musiikin ja ympäristöalan asiantuntijoista koostuva työryhmä. Tiekarttaa ovat rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Musiikin edistämissäätiö (MES) sekä KEMUT-verkosto.

Oopperajuhlien verkkosivuilla oleva vastuullisuussivu on menneen kesän aikana uudistettu ja kaikki vastuullisuustiedot ja -teot ovat nyt helposti asiakkaiden ja kumppaneiden luettavissa täällä.

Lisätietoja
Johanna Lahtinen
Hallintoassistentti
+358 (0)44 0746068
johanna.lahtinen@operafestival.fi

Mika Nevalainen
Kaupallinen johtaja
+358 (0)400 992 024
mika.nevalainen@operafestival.fi